REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Poarta natura cu tine” 10 APRILIE – 7 MAI 2023

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.        Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori “Poarta natura cu tine” (denumita in continuare “Campania”) este Delaco Distribution SA denumit in continuare “Organizatorul”, cu sediul in str. Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24222.

 

1.2.        Campania se va desfasura prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Siriului, 42-46, Etaj 3, Sectiunea 3, Sector 1, Bucuresti, tel. 021.224.38.42, fax. 021.224.38.42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626 (denumita in continuare „Agentia”).

 

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

2.1.        Campania promotionala   se va   desfasura   conform   prevederilor   prezentului   regulament

(„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate

in derularea Campaniei promotionale si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

2.2.        Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, in format electronic pe website-ul campaniei mareconcurs.ro/, la sectiunea special dedicata Regulament.

 

2.3.        Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale promotionale si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.4.        Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi/completa numarul premiilor in Campania promotionala. Regulamentul si publicarea sa, in forma actualizata se va realiza pe website-ul campaniei mareconcurs.ro/, la sectiunea special dedicata.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

4.1.        Campania va incepe in data de 10 aprilie 2023 ora 08:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 7 mai 2023 ora 23.59, ora Romaniei.

 

4.2.        Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 de mai jos se poate face exclusiv in perioada 10 aprilie 2023 ora 08:00, ora Romaniei si 7 mai 2023 ora 23.59, ora Romaniei. Orice inregistrare in afara perioadei mentionate nu va fi luata in considerare.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

5.1.        Produsele participante la campanie sunt:

 

 

5.2.        Dupa data incheierii Promotiei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.

 

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

6.1.        Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice (denumite in continuare

„Participanti”), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data

inceperii Campaniei) care au cel putin un bon/ factura inscrise in Campanie.

 

6.2.        In situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul sau de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

6.3.        Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie inscrierile oricarui participant care s- a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.

Exemple de incercare de fraudare a campaniei sunt:

-              inscrierea acelorasi bonuri fiscale de mai multi participanti in speranta obtinerii unui numar mai mare de premii

-              prezentarea aceluias bon fiscal in mai multe etape de catre acelasi participant sau de catre participanti diferiti

-              alte modalitati care pot facilita obtinerea, in neconformitate cu prezentul regulament, a premiilor oferite in cadrul campaniei.

 

 

6.4.        Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii DELACO Distribution, si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

6.5.        Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

6.6 Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. In cazul in care castigatorul premiului se dovedeste a fi minor (cu varsta sub 18 ani) acesta va fi invalidat, nefiind eligibil de a participa in Campanie. Organizatorul este absolvit de orice raspundere in cazul invalidarii unui castigator conform celor de mai sus, fara a putea fi obligat sa transmita premiul prin reprezentantii minorului, si este absolvit de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legata de acestea.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE

 

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera 10 perechi de cercei si 2 pandantive premii saptamanale, timp de 4 saptamani insumand 48 de premii. Valoarea totala a premiilor este de 7012 ron cu TVA.

 

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

8.1. Conditii privind inscrierea in Campania promotionala. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campania promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul trebuie sa achizitioneze in perioada campaniei, adica intre 10 aprilie 2023 ora 08:00, ora Romaniei si 7 mai 2023 ora 23.59, ora Romaniei, orice produs Delaco Cottage, descris la sectiunea

5.1 si sa pastreze bonul fiscal care atesta achizitia produsului participant la promotie, in perioada de desfasurare a promotiei.

 1. b) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 6 de mai sus;
 2. c) Participantul trebuie sa acceseze website-ul campaniei https://mareconcurs.ro/, in perioada campaniei (10 aprilie 2023 ora 08:00, ora Romaniei si 7 mai 2023 ora 23.59, ora Romaniei) si sa completeze formularul de inscriere, precum si sa incarce poza bonului fiscal cu produsul participant la campanie.
 3. d) Inscrierea in Campanie se va face prin completarea de catre Participant a urmatoarelor date regasite in formularul de inscriere in campanie:

o             Nume

o             Prenume

o             Telefon

o             E-mail

o             Data bonului fiscal

o             Incarcarea pozei bonului fiscal

o             (*) Declar că am peste 18 ani, am citit, înțeles și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

o             (*) Sunt de acord cu Termenii și Condițiile Delaco Distribution SA

o             Doresc să primesc notificări, sms-uri și email-uri informaționale de la Delaco Distribution SA și partenerii săi.

 

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie.

Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul

“SĂ FIE CU NOROC!”.

Toate datele completate ajung in posesia Organizatorului care va verifica, in maxim 7 zile lucratoare, datele completate precum si respectarea regulamentului.

 

Dupa inscrierea bonului fiscal, pot exista urmatoarele scenarii care pot aparea:

 1. Daca inscrierea se face inainte de data inceperii campaniei, participantului i se afiseaza un mesaj de tipul: "Campania incepe in data de 10 aprilie 2023 ora 08:00, ora Romaniei"
 2. Daca inscrierea se face dupa data terminarii campaniei, participantului i se afiseaza un mesaj de tipul: "Ne pare rau, campania s-a incheiat in data de 7 mai 2023 ora 23.59, ora Romaniei"

 

 

 1. e) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei promotionale mentionata la Sectiunea 8.1 a) de mai sus;
 2. f) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila din Romania: Orange, Vodafone, Telekom si/sau Digi;
 3. g) Un Participant unic este identificat prin nume, prenume si/sau numar de telefon mobil si/sau adresa de e-mail si poate inscrie mai multe numere de bon pe toata perioada campaniei, limitandu-se la maxim 5 numere de bon fiscal intr-o zi calendaristica.

 

 1. h) Participantul trebuie sa pastreze bonul inscris in campanie, in original, in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat produsul achizitionat sa fie vizibil si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel inscris in Campanie; pe bon trebuie sa apara, clar, cu denumirea specifica, minim un produs participant, magazinul emitent si data achizitiei;
 2. i) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita, pentru validarea oricarui premiu, bonul inscris in campanie, in original pe suportul pe care a fost tiparit.
 3. j) Acelasi numar de bon fiscal, poate fi transmis o singura data, pe toata durata campaniei, indiferent de numarul de produse participante care apar pe acel bon fiscal.
 4. k) Acelasi bon fiscal poate sa fie desemnat/a castigator o singura data, pe toata durata campaniei, indiferent daca respectivul bon a fost inscris de mai multe ori, de persoane diferite, de pe numere de telefon diferite. In cazul in care se identifica bonuri fiscale care au fost extrase de doua sau mai multe ori, va fi validata doar prima inscriere castigatoare, in ordinea extragerii acestora. Restul vor fi invalidate pe loc.

 

8.2         Premiile vor fi oferite saptamanal prin tragere la sorti. Se vor oferi cate 12 premii saptamanal, 10 perechi de cercei marca PEBS si cate 2 pandantive cu lantisor din argint marca PEBS. Fiecare bon fiscal inscris reprezinta o sansa de castig.

 

Saptamana

Perioada

Nr Premii

Data extrageri

1

10.04.2023 - 16.04.2023

12

18.04.2023

2

17.04.2023 - 23.04.2023

12

24.04.2023

3

24.04.2023 - 30.04.2023

12

02.05.2023

4

01.05.2023 – 7.05.2023

12

08.05.2023

 

8.2.1     Castigatorii vor fi anuntati prin intermediul emailul mentionat de participant la inscrierea in platforma mareconcurs.ro privind statutul de castigator si au la dispozitie 5 zile pentru a confirma datele pentru trimiterea premiului.

In cazul in care i se va solicita, Castigatorul trebuie sa prezinte Organizatorului bonul fiscal care atesta cumpararea produselor participante la Campanie.

 

8.2.2     Un Participant poate castiga un singur premiu saptamanal pe toata durata campaniei.

 

In cazul in care Castigatorul nu revendica premiul in vederea expedierii si nu poate face dovada achizitionarii produselor participante in termen de 7 zile lucratoare de la data primirii e-mailului de la Organizator, prin care este anuntat cu privire la statutul de Castigator, Organizatorul nu ii va mai acorda premiul.

 

Lista castigatorilor validati, insemnand lista castigatorilor de la care Organizatorul a primit datele necesare livrarii premiului va fi afisata pe https://mareconcurs.ro/ in sectiunea « Castigatori «.

 

8.4.        Participantii au obligatia de a pastra bonul/ bonurile fiscale care constituie dovada achizitionarii produselor participante, pana la finalul campaniei. Bonul fiscal de cumparaturi trebuie sa contina explicit cel putin un produs Delaco Cottage (vezi sectiunea 5.1). Bonul fiscal, care contine produsul participant la Campanie, achizitionat in vederea participarii la Campanie, trebuie obligatoriu sa aiba data anterioara extragerii, in cadrul careia Participantul a fost extras Castigator, dar nu mai devreme de data de 10.04.2023.

 

8.5.        Organizatorul va verifica corectitudinea inscrierilor si va solicita Castigatorilor poza cu bonul fiscal aferent achizitionarii produselor participante la Campanie. In cazul in care datele de pe bonul fiscal

 

nu sunt lizibile, Organizatorul va solicita participantului o poza cu rezolutie mai buna sau bonul fiscal in original.

 

8.6.        Premiile se vor expedia in cel mult 14 zile lucratoare calculate de la data primirii informatiilor complete necesare livrarii, descrise la pct. 8.5.

 

8.7.        Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participantii care se inscriu cu date incorecte sau incomplete.

 

8.8.        In cazul in care participantii nu trimit datele solicitate/ refuza primirea premiului de la Organizator, Premiile vor ramane in proprietatea Organizatorului.

 

8.9.        Dupa ce premiul este inmanat Participantului, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

 

8.10.     In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului 0725 272 692 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 10:00 – 15:00, exclusiv sarbatorile legale) sau pe adresa de email inscrieri@delaco.ro.

 

 

 1. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

9.1.        Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

 

9.2.        Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

10.1.     Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European “GDPR” (Regulamentul General Privind Protecția Datelor), Legea 190/2018, si deciziile ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal). Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul in acest sens, explicit si neechivoc, inscriindu-se in campanie.

 

10.2.     Dupa terminarea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in legatura cu Campania vor mai fi pastrate pentru o perioada de maxim 3 ani prin raportare la termenul de prescriptie, ulterior ele fiind distruse si/sau sterse cu exceptia cazului in care Organizatorul are obligatia legala sa pastreze documentele financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani (in masura in care acestea nu sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi prelucrate in continuare de Organizator in scopurile in care au fost colectate).

 

10.3.     Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a persoanelor vizate, Organizatorul va asigura acestora toate drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679, cum ar fi: dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa Brasov, str. Targului nr. 6, 505100 Codlea in atentia ofiterului responsabil cu protectia datelor (DPO), o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, sau la adresa de email: protectiedate@delaco.ro.

 

10.4.     Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii (Nume si prenume, numar telefon, adresa, adresa email) nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele, orasul castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. Numele, prenumele, adresa si numarul de telefon al Castigatorilor se vor trimite la firma de curierat pentru livrarea premiilor.

 

10.5.     Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 Capitolul III Drepturile persoanei vizate, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 13), dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat (art. 21).

 

10.6 In cazul in care nu doriti sa furnizati datele dvs. cu caracter personal in scopurile precizate de art. 10.1, va precizam ca nu veti putea sa participati in cadrul Campaniei sau daca ati fost inclus in cadrul acesteia, atunci veti fi exclus fara a avea vreun drept asupra premiilor oferite in cadrul Campaniei si fara a putea pretinde vreun prejudiciu cauzat de neparticiparea sau excluderea din Campanie.

 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

 

11.1.     Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru inscrierile in concurs in afara perioadei specificate la Sectiunea 4, pentru inscrierile cu date incorecte sau incomplete si nici pentru functionarea defectuoasa a serviciilor de Internet/telefonie; pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet/Telefonie sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

 

11.2.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

 

11.3.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

SECTIUNEA 12. TAXE

 

12.1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor normale stabilite de Fan Curier in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei sau in vederea completarii formularului de inscriere sau a completarii formularului cu datele de livrare, pentru castigatorii tragerilor la sorti (conform punctului 8.4.).

 

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

 

13.1. Numele, Prenumele (Initialele) si Judetul castigatorilor vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina mareconcurs.ro/castigatori in termen de 7 zile lucratoare de la data validarii datelor. Toate datele cu caracter personal publicate pe pagina campaniei vor fi sterse dupa expedierea premiilor, dar nu mai tarziu de 30 august 2023.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui participant, indiferent daca este desemnat potential castigator sau nu, furnizarea pozei/dovezii fizice/imaginii bonurilor fiscale inscrise in Promotie, ce atesta achizitionarea produselor participante la Promotie, in perioada Promotiei. Este in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod a bonului fiscal ce provoaca ilizibilitatea numarului acestuia (inscris in Promotiei), a datei acestuia sau a produsului participant tiparit pe bon, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

Pentru validare, pozele inscrise pe site, la momentul inscrierii in Campanie, trebuie sa fie clare, lizibile, sa se poata distinge in mod clar cel putin unul din produsele Delaco Cottage.

 

 

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

14.1.     Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv cele din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

14.2.     Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

14.3.     In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 

 1. a) furtul sau distrugerea premiilor in caz de incendiu;
 2. b) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin orice mijloace;
 3. c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
 4. d) defectiuni tehnice care duc la pierderi de informatii din baza de date
 5. e) situatii care impiedica furnizorii de servicii sa livreze in siguranta premiile catre castigatori.

 

14.4 Enumerarea din sectiunea 14.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII SI FRAUDE

 

15.1.     In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

15.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: DELACO Distribution, strada Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, Romania, in atentia „Serviciul Marketing”, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

 

15.3.     Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

15.4.     In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

16.1.     Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

16.2.     Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe mareconcurs.ro.